Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 40

Utgivningsår
1988

50 kr

Bergman, Paavo, ”Human relations som ideologi och praktik”

Berner, Boel, ”Arbetarens dröm att bli ingenjör”

Rothstein, Bo, ”Den svenska korporatismens rötter”

Showstack Sassoon, Ann, ”Gramsci-boomen fortsätter”