Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 4

Utgivningsår
1973

50 kr

Dokument, ”En kominternrepresentant i Stockholm 1931”

Gerner, Kristian, ”Sovjetisk syn på svenskt trettiotal”

Jönsson, Claes Göran, ”SKP och den svenska spanienrörelsen”

Persson, Gunnar, ”Invandring, löner och klasstruktur”

Steiger, Otto, ”Den socialdemokratiska krispolitiken – ett svar på Karl-Gustav Landgrens genmäle”

von Otter, Casten, ”De svenska arbetarnas fackliga organisationsgrad”