Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 39

Utgivningsår
1988

50 kr

Hobsbawm, Eric, ”Arbetarrörelsen och storstaden”

Johansson, Alf, ”Förfacklig kamp och kontrollen över arbetet”

Nyström, Per, ”Det doktrinära fängelsesystemet”

Olsson, Lars, ”Folkparkerna: Det organiserade folknöjet”