Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 38

Utgivningsår
1987

50 kr

Anderson, Perry, ”Modernitet och revolution”

Berman, Marshall, ”Tecknen på gatan: ett svar till Perry Anderson”

Bolin, Per, ”Paternalism och underkastelse”

Edebalk, Per Gunnar, ”Fackförbunden som sjukkassebildare 1886–1910”

Olsson, Lars, ”Debatten om industriell demokrati 1919–1924”