Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 36–37

Utgivningsår
1987

50 kr

Edebalk, Per Gunnar, ”Den fackliga arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 1892–1934”

Franzén, Mats, ”Den röda hästskon. Stockholms sociala koordinater 1935”

Isacson, Maths, ”Yrkesarbete och industriell produktion”

Rothstein, Bo, ”Att administrera välfärdsstaten: några lärdomar från Gustav Möller”