Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 33

Utgivningsår
1986

50 kr

Lundh, Christer, ”Hur har arbetarnas inflytande i arbetslivet förändrats under 1900-talet?”

Magnusson, Lars, ”Patriarkalism och social kontroll”

Skarin Frykman, Birgitta, ”Gesällens dröm att bli industriarbetare”

Svensson, Thommy, ”Japansk företagsledning och svenska bruk – en felande länk”