Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 31–32

Utgivningsår
1985

50 kr

Foner, Eric, ”Arbetarhistoriker på spaning efter ett användbart förflutet”

Heinsohn, Gunnar & Steiger, Otto, ”Pengar, produktivitet och otrygghet under kapitalism och socialism”

Kjellberg, Anders, ”Facklig radikalism i Danmark”

Olsson (numera Hort), Sven E, ”Perry Anderson – en ny typ av västerländsk marxist”