Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 3

Utgivningsår
1972

50 kr

Berntson, Lennart, ”Sveriges Kommunistiska Parti och leninismen 1919–29”

Jespersen, Knud J. V., ”Det tidlige svenske socialdemokrati og jordbruget”

Olsson, Tom, ”SKPs politiska utveckling 1943–50 (II)”

Sunesson, Sune, ”Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen”