Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 29–30

Utgivningsår
1984

50 kr

Christensen, Erik, ”Skandinavisk arbetarrörelse”

Debatt, ”Den svenska arbetarradikalismen – har den funnits?”

Dokument, ”Svensk militär reser”

Fuller, Peter, ”Trons kristusgestalter och historiens Jesus”

Norlander, Kerstin, ”Kön, arbetsdelning och facklig politik”

Wollen, Peter, ”Var Jesus samarbetsman?”