Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 23–24

Utgivningsår
1982

50 kr

Danielsson, Axel ”Sporten ur socialistisk synpunkt”

Carlsson, Christina, ”Socialdemokratin och den kvinnliga rösträttsfrågan”

Persson, Gunnar, ”Historisk materialism, stordriftsfördelar och klassernas uppkomst”

Rothstein, Bo, ”Fanns det en arbetsmarknadspolitik före AMS?”