Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 21–22

Utgivningsår
1981

50 kr

Heinsohn, G; Knieper, R & Steiger, O, ”Arbetarrörelsen, barnbegränsningen och befolkningsfrågan”

Kjellberg, Anders, ”Från industriell demokrati till medbestämmande – fackliga utvecklingslinjer 1917–1980”

Myrdal, Alva & Myrdal, Gunnar, ”Kris i befolkningsfrågan (1934)”

Olson, Hans-Erik, ”Ungdomens fritid som problem – en moraldebatt från 1940-talet”