Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 2

Utgivningsår
1972

50 kr

Apitzsch, Hartmut, ”Socialdemokrater och kommunister i byggnadsarbetarstrejken”

Kupferberg, Feiwel, ”Byggnadsarbetarstrejken 1933–34”

Landgren, Karl Gustav, ”Socialdemokratisk politik och engelsk liberalism – ett genmäle till Otto Steiger”

Olsson, Tom, ”SKPs politiska utveckling 1943–50 (I)”

Svensson, Bengt & Svensson, Elisabeth, ”Sjömansstrejken 1933”