Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 19–20

Utgivningsår
1981

50 kr

Berggren, Christian, ”Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige?”

Fürth, Thomas, ”De arbetslösa och 30-talskrisen”

Jonsson, Kjell, ”Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913–28”

Leijon, Evert, ”Pålbrant och AIF. En slutreplik”

Lukács, Georg, ”Bucharins historiska materialism”