Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 18

Utgivningsår
1980

50 kr

Leijon, Evert, ”Så minns jag AIF”

Lundh, Christer, ”Från gillessocialism till BPA”

Pålbrant, Rolf, ”En kommentar till en kommentar”

Rothstein, Bo, ”AMS som en socialdemokratisk reformbyråkrati”