Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 17

Utgivningsår
1979

50 kr

Dahlkvist (numera Lindberg), Mats, ”Marx, Kapitalet och den politiska kampen”

Fühlberth, Georg, ”Karl Kautsky, Vägen till makt och den tyska socialdemokratin 1909”

Olsson, Lars, ”Barnarbete och teknologisk utveckling i Sverige under 1800-talet”