Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 11–12

Utgivningsår
1977

50 kr

Nohrstedt, Stig Arne, ”Bakgrunden till skogsarbetarstrejken 1975”

Olofsson, Gunnar, ”Arbetararistokrati och reformism inom kominterntraditionen”

Sunesson, Sune, ”Onsdagsklubben och klasskampen – från tjugotalets arbetarrörelse i Sandviken”