Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 1

Utgivningsår
1972

50 kr

Björlin, Lars, ”Socialdemokratisk press och presspolitik”

Glans, Tom, ”Sverges Kommunistiska Ungdomsförbunds organisation 1921–28”

Kennerström, Bernt, ”Kommunistisk facklig politik 1929–32”

Olofsson, Gunnar, ”SSU – socialdemokratins rekrytskola?”

Steiger, Otto, ”Bakgrunden till 30-talets socialdemokratiska krispolitik”