Arbete och arbetsmarknad i Norden

Nya linjer inom den nordiska arbetslivsforskningen

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240356
Sidor
320

20 kr

Denna bok är resultatet av en konferens i Kungälv 1985 som behandlade den historiska forskningen om industriarbetet, arbetslivet och relationerna på arbetsmarknaden. Uppsatserna är skrivna av ledande nordiska forskare på området och ger en klargörande bild av det aktuella forskningsläget.