Arbete, kapital & stat

Politisk-ekonomiska studier i svensk kapitalism

Utgivningsår
1974
ISBN
9789129426571
Sidor
286

99 kr

Denna bok bygger på material från ett symposium om statens roll i dagens kapitalistiska Sverige som hölls i Göteborg våren 1973. De olika bidragen är konkreta studier av svenska samhällsförhållanden. Vad ämnesvalet beträffar är spännvidden stor, från en tillämpning av den marxistiska värdeteorin på det svenska samhället till en beskrivning och analys av svensk arbetslagstiftning och forskningspolitik. Medverkande i boken är Jan Annerstedt, Peter Dencik, Charles Edqvist, Ante Farm, Carl-Henrik Hermansson, Rune Jungen, Kenneth Kvist, Bengt-åke Lundvall, Johan Lönnroth, Casten von Otter, Gunnar Persson, Sune Sunesson och Sören Wibe.