Alienation och arbete

Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen

Utgivningsår
2020
ISBN
9789179243357
Sidor
322

257 kr

Kapitalismen i tjänstesamhället har under de senaste decennierna fått en alltmer flexibel prägel. Kapital och varor rör sig allt friare, produktionen sker just-in-time och i Sverige har vi sett en kraftig ökning av de som arbetar under osäkra villkor på tillfälliga kontrakt som behovsanställda. Vad får detta nya flexibla arbetsliv för konsekvenser för de anställda?

Johan Alfonsson vänder sig till de teorier om alienation som blev så inflytelserika under industrisamhället för att förstå de behovsanställdas villkor idag. Utifrån Marx och filosofen Rahel Jaeggi utvecklar han en alienationsteori för vår tid som utgår från kapitalismens oförlösta löfte om självbestämmande. Inför denna i kapitalismen inneboende motsättning är vi alla i grunden alienerade. Men hur det tar sig uttryck varierar.

I ett lyhört samspel mellan teori och empiri visar Alfonsson hur unga behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. De som frivilligt har sökt sig till anställningsformen, som har någon form av ekonomiskt skydd och en större förutsägbarhet i sitt arbete, erfar en lägre grad av konkret alienation. De som saknar dessa förutsättningar befinner sig istället i en ytterst utsatt situation.

Alienation och arbete skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara personer i behovsanställning.

Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den flexibla kapitalismen i coronapandemins spår, ”Chockdoktrin för just-in-time” i Dagens Arena 25 mars 2020 och hans debattartikel ”De otrygga jobben står samhället dyrt” i Svenska Dagbladet 7 maj 2020. Läs en intervju med Alfonsson i ”Flexibilitet drabbar behovsanställda” i Kommunalarbetaren 25 augusti 2020. Mer om boken och corona hittar man också i Elina Pahnkes artikel i Sydsvenskan 18 april 2020, ”Vem belönar arbetarna som betjänar hemmasittarna?

Vald till årets avhandling 2020 av FALF, Forum för arbetslivsforskning!