Ägget

Om läkning efter traumatiska upplevelser

Utgivningsår
2012
ISBN
9789197903912
Sidor
226

80 kr

Linda Lindenau behövde sammanlagt femton års terapi och hypnos för att hämta tillbaka sitt jag från barndomens övergrepp. Med det livsperspektivet arbetade hon sedan i flera år med frågor som rör sexuella övergrepp och läkning. Boken består av två delar. Den första är berättelsen om författarens uppväxt och bearbetning av barndomens trauma. I den andra delen jämför hon sin historia med hur det ofta ser ut för människor som far illa under sin uppväxt. Hon diskuterar olika faktorer som kan ha spelat roll för hennes lyckosamma läkning. Boken handlar också om mer existentiella frågor som: Vilken roll ska man ge sitt lidande när man ser tillbaka på sitt liv? Ska man förlåta och i så fall varför? Var fanns Gud? Denna andra upplaga innehåller en epilog skriven elva år senare.