Vad gör en fackförening?

I sin nya bok Vad gör en fackförening? skildrar Maths Isacson en lokal verkstadsklubb utifrån dess ordförande Sune Björkqvists dagböcker. Fram träder en detaljerad bild av den dagliga kampen för jobben och det omfattande stödet till medlemmar med problem av olika slag. Från verkstadsgolvet får vi ett underifrånperspektiv på den för industrin så omvälvande perioden 1975–2000 då otaliga fabriker, verkstäder och gruvor stängdes eller fick nya ägare som skar ner och investerade i nya metoder.