Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 13

Förlaget önskar god jul med att publicera årets tidskriftsnummer, nr 13 (2021). Hela numret finns fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, på http://www.tidskriftenarkiv.se/index.php/hem/issue/view/2000-6217.13. Beständig länk, https://doi.org/10.13068/2000-6217.13. Det tryckta numret kommer från tryckeriet efter helgerna och går att beställa här på förlagets hemsida.

Sedan tidigare har vi redan släppt Mikael Stigendals diskussion om värdet av ett klassbegrepp och Marcus Lauri och Paulina de los Reyes som återvänder till Husby och efterspelet till oroligheterna där 2013.

Nu tillkommer Klas Åmark som tar sig an den socialdemokratiska samhällsordningen och så bjuder vi på två nyöversatta anteckningar ur Antonio Gramscis ”Amerikanism och fordism”.

På det följer kommentarer där Anders Stephanson tecknar sin bildningsresa, Bo Rothstein skisserar ”avvecklingens” politiska logik och Christian Andersson återvänder till Nordafrika efter de folkliga revolterna.

Sist recenserar Sarah Schulman Håkan Blomqvists Socialism på jiddisch, Anders Björnsson Ola Tunanders Det svenska ubåtskriget och Jonny Hjelm Thomas Pikettys Kapitalet och ideologin.