Självstyre, medbestämmande eller despoti

I Sebastian Svenbergs nya bok Självstyre, medbestämmande eller despoti. Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826–1923 möter vi den tidiga kooperativa rörelsens försök att överföra den framväxande politiska demokratins principer till den ekonomiska sfären. Utifrån sociologiska teorier om institutionell förändring visar Svenberg hur rörelsen gick till väga i sin strävan att demokratisera de grundläggande ekonomiska institutionerna i vårt samhälle och skapa alternativ till det rådande.