I god tro

I Claes Levins I god tro. Omsorg och grymhet i samhällets barnavård rannsakar författaren barnavårdens moderna historia. Det handlar om hur den sociala barnavården uppstod när välfärdssamhället omvandlade gamla moraliska värderingar om fattigdom och fattiga till rationell socialpolitik och fick ansvar för att att upprätthålla gränsen mellan välfärdsstaten och ”det sociala”.