Socialismens själ

I sin nya bok Socialismens själ vill religionshistorikern och vänsterdebattören Stefan Arvidsson råda bot på vänsterns velande i dagens infekterade kulturpolitiska frågor och staka ut kursen genom att påminna om den socialistiska arbetarrörelsens radikala arv. Hur arbetarrörelsen med humanismen som ledstjärna en gång lagt grunden till den sekulära folkliga medborgarkultur som nu hotas av såväl kommersialism som nationalistisk och religiös konservatism.

Läs Rasmus Landströms recension i Aftonbladet, ”Dags för Prosecco-socialism åt folket!” och Per Sundgrens i ETC, ”Till försvar för en humanistisk socialism”.