Från arbetets horisont

I Från arbetets horisont. Perspektiv på historisk forskning om arbete och samhälle under kapitalismen ger nio historiker sin syn på den arbetslivshistoriska eller arbetarhistoriska forskning som från det tidiga 1970-talet kastat nytt ljus över kapitalismens motsättningar och arbetarrörel­sens historiska strävanden. Medverkande författare: Lars Berggren, Eva Blomberg, Karin Carlsson, Lars Ekdahl, Mats Greiff, Maths Isacson, Lars Olsson, Staffan Stranne och Johan Svanberg.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arena Idé kommer sända två digitala seminarier om boken: på torsdag 22 april kl 15.00 om arbetarhistoria som kritisk forskning i dialog med arbetarrörelsen och på onsdag 28 april kl 15.00 om historiska perspektiv på samtiden för att utmana makten över arbetet och samhällsutvecklingen. Medverkande: Lars Ekdahl, Lars Berggren, Maths Isacson, Mats Greiff, Staffan Stranne och Johan Svanberg. Webbsändningarna sker via AKS och Arena Idés Facebooksidor, läs mer på https://arenaide.se/kalender/arbetarhistoria/.