Den politiska generationen

I Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968–2018 sammanfattas vad som kan vara Sveriges längsta forskningsprojekt. Under 50 år har sociologerna Sven-Axel Månsson och Svante Lundberg följt några deltagare i en demonstration i Malmö 1968 och skildrat deras liv och politiska engagemang.

Två tidigare böcker har det blivit, Demonstranter från 1970 och 68:or från 1993, och nu fortsätter samtalet mellan författarna och demonstranterna. Vad har bestått och vad har förändrats? Vilka lärdomar har intervjupersonerna dragit på det personliga och det politiska planet? Och vartåt pekar deras p­olitisk-moraliska kompass idag?

Boken har fått en fin recension i Aftonbladet av Petter Larsson, ”Fördomar om 68:orna krossas i unik studie”.