Alienation och arbete

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara personer i behovsanställning.

Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den flexibla kapitalismen i coronapandemins spår: ”Chockdoktrin för just-in-time” i Dagens Arena 25 mars 2020 och hans debattartikel ”De otrygga jobben står samhället dyrt” i Svenska Dagbladet 7 maj 2020. Mer om boken och corona hittar man också i Elina Pahnkes artikel i Sydsvenskan 18 april 2020, ”Vem belönar arbetarna som betjänar hemmasittarna?