Skola för lönsamhet

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio årens radikala förändringar av det svenska utbildningsväsendet.

Sven-Eric Liedman skriver engagerat om boken i Dagens Nyheter, i sin artikel ”Rädda den svenska skolan från anarkin” 28 oktober 2019. Nu kan man också lyssna på Majsa Allelin när hon intervjuas i podden Kornhall & Netz.