Om förlaget

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut akademisk facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och tidskriften Zenits gamla bokutgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia.

Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera.

I vår webbutik hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager. Sedan december 2017 har vi börjat tillgängliggöra våra titlar som e-böcker med distribution till universitets- och högskolebiblioteken. Läs mer om det och om vilka titlar som släppts under sidan E-böcker.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning.

Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut den vetenskapliga tidskriften Arkiv, vars nummer publiceras fritt tillgängliga på nätet, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se, och även som tryckta utgåvor till försäljning här från oss på förlaget.

Mer information om och kontaktuppgifter till Stiftelsen Arkiv hittar du på stiftelsens undersida på tidskriftens hemsida.

Om du vill hålla dig uppdaterad om förlagets och tidskriftens utgivning kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Gå till Om förlaget