Alienation och arbete

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en utveckling som är kännbar bland långt fler än bara personer i behovsanställning.

Läs Johan Alfonssons analys av krisen för den flexibla kapitalismen i coronapandemins spår: ”Chockdoktrin för just-in-time” i Dagens Arena 25 mars 2020.