Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Hjälp Katalys ge ut samlingsvolym om ”Klass i Sverige”

24 april

2018 gav vi ut Göran Therborns omtalade bok Kapitalet, överheten och alla vi andra i samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys och deras projekt ”Klass i Sverige”. Nu är Katalys igång med arbetet att samla, uppdatera och utöka de forskarrapporter som gavs ut i projektet till en massiv tegelsten till bok om klassamhället i Sverige […]

Till nyhetspost
24 apr

Alienation och arbete

7 mars

I Alienation och arbete. Unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen utvecklar sociologen Johan Alfonsson en alienationsteori för dagens tjänstesamhälle. Han visar hur de behovsanställda begränsas på olika sätt i sina möjligheter att styra det egna livet, arbetet, fritiden och sociala relationer. Boken skildrar en flexibilitet som inte utgår från människans behov utan kapitalets, en […]

Till nyhetspost
7 mar

Tidskriften Arkivs nr 11 ute i sin helhet

19 december

Nu har vi släppt årets andra nummer av tidskriften Arkiv på www.tidskriftenarkiv.se. Numret går också att beställa som tryckt exemplar här från oss på förlaget. I nummer 11 2019 skriver Klas Åmark om de svenska tjänstepensionsavtalen, Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson om ungdomsupplopp i Stockholm och Kim Silow Kallenberg & Erika Sigvardsdotter om svenskhet […]

Till nyhetspost
19 dec

Skola för lönsamhet

2 september

Den svenska skolan kännetecknas idag av växande klyftor mellan elevgrupper och enskilda skolor. I sin nya bok Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag söker Majsa Allelin svaren på hur det blivit så. Hon levandegör elevernas utsatta situation och lärarnas förändrade roll i den nya grundskola som växt fram efter de senaste trettio […]

Till nyhetspost
2 sep

Reformism och utopism

19 november

Nu släpper vi statsvetaren Gunnar Hanssons nya bok om Ernst Wigforss och hans försök att utforma en vision för politiskt tänkande och handlande i syfte att skapa ett annat och bättre samhälle: Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid. 2011 gav vi ut Hanssons förra bok om Wigforss politiska idéer: Om samhällets omvandling. Wigforss […]

Till nyhetspost
19 nov