Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Lagom perfekt

20 juni

Linda Hiltunens nya bok Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar är ett viktigt bidrag till vår förståelse av ungdomars hälsa och ohälsa. Här får unga själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag.

Till nyhetspost
20 Jun

Tidskriften Arkivs nummer 8

8 juni

Tidskriften Arkivs nummer 8 (2017) har växt med fler texter och innehåller nu: Karl Polanyis klassiska artikel ”Ekonomin som inrättad process” från 1957 (med inledning av Gunnar Olofsson och Anders Hylmö), Erik Olin Wrights ”Den kapitalistiska staten och möjligheten till socialism”, och Lena Gunnarssons ”Natur, kärlek och den manliga maktens gränser”.

Till nyhetspost
8 Jun

Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon

29 maj

Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den nya boken Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon diskuterar Lennart J. Lundqvist, professor i statsvetenskap med inriktning mot miljöområdet, de ödesfrågor mänskligheten står inför.

Till nyhetspost
29 Maj

På väg – en vänbok till Sven Hort

19 maj

Tidskriften Arkivs mångåriga chefredaktör Sven Hort har förärats en vänbok – På väg – där ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander ger en kalejdoskopisk bild av Sven och hans forskningsområden. Med bidrag från Stein Kuhnle, Göran Therborn, Gunnar Wetterberg, Karin Widerberg och många fler.

Till nyhetspost
19 Maj

Kunskap och kemisk industri

28 mars

Idéhistorikern Anders Lundgren visar i sin nya ambitiösa och omfattande bok Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige hur lokalt förankrad hantverksmässig kunskap var helt avgörande för framgångarna för den svenska kemiska industrin, mot dem som hävdar beroendet från framstegen inom kemin som vetenskap.

Till nyhetspost
28 Mar