Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

Förhandsvisning av filmen The Young Karl Marx!

15 maj

Arkiv förlag och tidskriften Fronesis firar att Karl Marx fyller 200 år genom att bjuda in till förhandsvisning av Raoul Pecks hyllade spelfilm The Young Karl Marx. Visningen sker på onsdag 23 maj kl. 18.00–20.30 på Panora, Folket bio, Friisgatan 19D i Malmö. Filmen introduceras av sociologen Anders Ramsay. Läs mer om filmen och köp […]

Till nyhetspost
15 Maj

Högutbildade migranter i Sverige

7 maj

Antologin Högutbildade migranter i Sverige presenterar aktuell forskning om detta högaktuella ämne. De medverkande författarna delar med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

Till nyhetspost
7 Maj

Från Brittiska Indien till Huseby bruk

17 april

I vår nya bok Från Brittiska Indien till Huseby bruk skildrar historiker från flera länder den koloniala expansion och modernisering som präglade mitten av 1800-talet utifrån ett enskilt människoöde: järnvägsentreprenören Joseph Stephens. Genom att utgå från Stephens och hans värld av envisa arbetare, fräcka konkurrenter och arroganta tjänstemän, långt från den koloniala maktens finrum, kan […]

Till nyhetspost
17 Apr

Naturliga medborgare

27 mars

Vad behöver barn och ungdomar lära sig för att kunna bli goda medborgare? I boken Naturliga medborgare undersöker historikern Björn Lundberg hur scoutrörelsen och Unga Örnar använde friluftsliv som metod för medborgarfostran under folkhemsepoken. Varför ansågs det viktigt att barn och ungdomar gav sig ut i naturen för att fostras till medborgare? Vad skulle de […]

Till nyhetspost
27 Mar

Kapitalets andra bok i ny upplaga

10 januari

Nu finns Kapitalets andra bok, Kapitalets cirkulationsprocess, i ny upplaga med samma design som sjätte upplagan av första boken. Denna tredje upplaga av andra boken har försetts med en ny inledning av den brittiske kulturgeografen och samhällsteoretikern David Harvey.

Till nyhetspost
10 Jan