E-böcker

Sedan december 2017 har vi på Arkiv förlag börjat tillgängliggöra våra titlar i e-boksformat via e-boksleverantörerna EBSCO och ProQuest. Genom dem kan svenska (och internationella) universitets- och högskolebibliotek köpa våra e-böcker och göra dem tillgängliga för sina respektive lärosätens forskare, lärare och studenter. Allmänheten kan ofta få tillgång till böckerna genom att läsa dem på plats i bibliotekens datorer.

I arbetet med att tillgängliggöra vår katalog som e-böcker till bibliotek har vi haft Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet som bollplank. Genom de diskussionerna har vi landat i att tillgängliggöra våra e-böcker i samtliga de licensmodeller som leverantörerna tillhandahåller (enskilda köp, lån och prenumeration, med begränsat eller obegränsat antal användare eller användningar) så att biblioteken själva kan välja de villkor som passar dem.

Läsare som vill få tillgång till våra e-böcker uppmanas att kontakta sitt lokala universitets- eller högskolebibliotek. För frågor om katalog och utgivningstakt kan man höra av sig till oss på förlaget.

E-bokskatalogen byggs upp successivt. Vi börjar med den nya utgivningen och jobbar oss parallellt bakåt. Följande e-böcker finns i nuläget tillgängliga (via länkarna till LIBRIS kan man se vilka bibliotek som har den aktuella titeln):

 

Hallonsten, Olof (ed.), In pursuit of a promise. Perspectives on the political process to establish the European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden (2012, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243135) LIBRIS
Hansson, Gunnar, Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid (2018, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243173)
Hansson, Gunnar, Om samhällets omvandling. Wigforss och pragmatismens politiska filosofi (2011, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243210)
Hansson, Kristofer & Idvall, Markus (eds.), Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices (2017, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242961) LIBRIS
Hiltunen, Linda, Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar (2017, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243128) LIBRIS
Hort (f.d. Olsson), Sven E O, Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden. Volume I. History, Policies, and Institutions 1884–1988 (2014, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242985) LIBRIS
Hort (f.d. Olsson), Sven E O, Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden. Volume II. The Lost World of Social Democracy 1988–2015 (2014, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242992) LIBRIS
Johnson, Ericka, Situating simulators. The integration of simulations in medical practice (2004, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243142)
Lundberg, Victor & Riving, Cecilia (red.), Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren (2018, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243111)
Lundgren, Anders, Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige (2017, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243227)
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.), Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal (2016, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242978) LIBRIS
Petersson, Margareta (red.), Från Brittiska Indien till Huseby bruk. Järnvägen som arena för modernitet och kolonialism under lycksökaren och järnvägsentreprenören Joseph Stephens tid i Indien 1860–69 (2018, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243050)
Povrzanović Frykman, Maja & Öhlander, Magnus (red.), Högutbildade migranter i Sverige (2018, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243098) LIBRIS
Selberg, Rebecca, Femininity at Work. Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital (2012, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179243005) LIBRIS
Wikström, Frida, Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967–1992 (2018, e-boksutgåva 2018 ISBN: 9789179243197)