Vid vetandets gräns

Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870–1920

Utgivningsår
1987
ISBN
9789179240172
Sidor
238

20 kr

Sveriges industrialisering och modernisering kring 1880–1920 sammanföll också med en konfrontation mellan skilda världsåskådningar: under häftigt motstånd tvingades kristna teologer och idealistiska filosofer ge vika för positivistiska naturforskare och radikala skribenter. Denna centrala idéhistoriska process får här en koncis och välskriven framställning.