Kritiska essäer

Utgivningsår
1967
ISBN
9789150401158
Sidor
301
Översättare
Höjer, Malou

112 kr

Innehåll:

Värld och sakvärld; Objektiv – objektbestämd – litteratur; Baudelaires dramatik; Den blinda Mor Courage; Brecht-revolutionen; Teaterdräktens patologiska tillstånd; Bokstavlig litteratur; Att spela antik teater; Avant-garde – i spetsen för vad slags teater; Brecht-kritikens uppgifter; Att vilja är förtärande eld …; Den siste av de lyckliga författarna; Det finns ingen Robbe-Grillet-skola; Litteratur och metaspråk; Tacitus och dödens barock; Häxan; Zazie och litteraturen; Arbetare och reformerta präster; Kafkas svar; A propos Brechts Mutter; Författare och skribenter; Litteraturen just nu; Å ömse håll; Litteratur, kontinuitet och diskontinuitet; Tidningsnotisens struktur; Robbe-Grillet – en sista positionsbestämning?; Tecknets gestaltning; Strukturalistisk aktivitet; La Bruyère; Ögats metafor; Två slag av kritik; Vad är litteraturkritik?; Litteratur och signifikation

Originaltitel: Essais critiques.