Från vällingklocka till minutjakt

Missa inte etnologen Daniel Bodéns nya bok Från vällingklocka till minutjakt. Övervakning och styrning av arbetet från dagsverken till gigekonomi. Där anlägger han ett socialhistoriskt perspektiv på samtidens diskussioner om övervakning i arbetslivet. Boken undersöker de tek­niker som använts för att i allt högre grad kontrollera arbetet och vilka konsekvenser utvecklingen har fått. Resultatet är en kärnfull berättelse om Sveriges eko­nomiska omvandlingar från sent 1700-tal till idag, om misstro och om en tilltagande minutjakt.