Att ställa frågan – att våga omställning

Vår senast utkomna bok gavs ut till midsommar. Det är Martin Hultman, Ann-Sofie Kall och Jonas Anshelm som skrivit Att ställa frågan – att våga omställning. Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991. Utifrån ett rikt arkivmaterial ger boken belysande inblickar i dåtidens miljödebatt och politiska intriger. Analysen visar på de många hindren i vägen för samhällsförändringar i en mer miljövänlig riktning – men ger också kunskap om framgångsrika strategier.