Kollektiva resor

Att alla medborgare skall ha tillgång till transporter anpassade efter behov är en grundläggande demokratisk tanke – men de som planerar och tar beslut om kollektivtrafiken är ofta okunniga om resenärernas vardagliga villkor, upplevelser och önskemål. I antologin Kollektiva resor. Utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet skriver forskare från en rad olika ämnen om hur människor från olika sociala grupper och sammanhang reser med kollektiva transportmedel i Sverige. Boken ger många nya insikter som kan användas i planeringen för en socialt hållbar tillgänglighet i kollektivtrafiken.