The Campaign

Vetenskapssociologen Olof Hallonsten undersöker i sin bok The Campaign. How a European Big Science facility ended up on the peripheral farmlands of Southern Sweden hur det gick till när European Spallation Source (ESS) efter många års förhandlingar slutligen hamnade i Lund. Boken ger en detaljerad insyn i de olika stadier av kampanjande och förhandlande på lokal, regional, nationell och europeisk nivå som krävdes för att ro projektet i land.