E-böcker

Sedan december 2017 har vi på Arkiv förlag börjat tillgängliggöra våra titlar i e-boksformat via e-boksleverantörerna EBSCO och ProQuest. Genom dem kan svenska (och internationella) universitets- och högskolebibliotek köpa våra e-böcker och göra dem tillgängliga för sina respektive lärosätens forskare, lärare och studenter. Allmänheten kan ofta få tillgång till böckerna genom att läsa dem på plats i bibliotekens datorer.

I arbetet med att tillgängliggöra vår katalog som e-böcker till bibliotek har vi haft Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet som bollplank. Genom de diskussionerna har vi landat i att tillgängliggöra våra e-böcker i samtliga de licensmodeller som leverantörerna tillhandahåller (enskilda köp, lån och prenumeration, med begränsat eller obegränsat antal användare eller användningar) så att biblioteken själva kan välja de villkor som passar dem.

Läsare som vill få tillgång till våra e-böcker uppmanas att kontakta sitt lokala universitets- eller högskolebibliotek. För frågor om katalog och utgivningstakt kan man höra av sig till oss på förlaget.

E-bokskatalogen byggs upp successivt. Vi börjar med den nya utgivningen och jobbar oss parallellt bakåt. Följande e-böcker finns i nuläget tillgängliga (via länkarna till LIBRIS kan man se vilka bibliotek som har den aktuella titeln):

Hansson, Kristofer & Idvall, Markus (eds.), Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices (2017, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242961) LIBRIS
Hort (f.d. Olsson), Sven E O, Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden. Volume I. History, Policies, and Institutions 1884–1988 (2014, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242985) LIBRIS
Hort (f.d. Olsson), Sven E O, Social Policy, Welfare State, and Civil Society in Sweden. Volume II. The Lost World of Social Democracy 1988–2015 (2014, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242992) LIBRIS
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.), Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal (2016, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179242978) LIBRIS
Selberg, Rebecca, Femininity at Work. Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital (2012, e-boksutgåva 2017 ISBN: 9789179243005) LIBRIS