Vad gör den härskande klassen när den härskar?

Statsapparater och statsmakt under feodalism, kapitalism och socialism

Utgivningsår
1980
ISBN
9789129540505
Sidor
309
Översättare
Sandin, Gunnar

96 kr

Vad gör härskarna – de mäktiga i samhället – när de härskar? Vart leder ledarna de ledda? Det är frågor som Göran Therborn här försöker besvara, bland annat i en jämförande historisk studie av maktens organisation under feodalismen, kapitalismen och socialismen.

Boken innehåller också en diskussion om olika definitioner av begrepp som klass, makt och stat samt om 1800- och 1900-talens politiska representationsformer. Vad gör den härskande klassen när den härskar? (What Does the Ruling Class Do When it Rules?) är samtidigt ett viktigt inlägg i debatten om socialism och demokrati, om eurokommunism, stalinism och socialdemokrati – helt enkelt om det framtida samhällets organisation.