Musik och samhälle

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150404272
Sidor
147

88 kr

Antologin Musik och samhälle är ett första försök att på svenska belysa den debatt som förts framför allt i Tyskland under de senaste 30 åren, samt att föra in de funktionsdugliga instrument som behövs för att bättre förstå musikens roll i det svenska samhället. Dessa tankegångar har sitt ursprung hos Hanns Eisler, och har senare fått tyngd via Frankfurtskolan och Theodor W Adornos studier i ämnet.