arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
Nytt från Arkiv förlag & tidskrift

– Idéhistorikern Anders Lundgren visar i sin nya ambitiösa och omfattande bok Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige hur lokalt förankrad hantverksmässig kunskap var helt avgörande för framgångarna för den svenska kemiska industrin, mot dem som hävdar beroendet från framstegen inom kemin som vetenskap.

– Nu har vi släppt tidskriften Arkivs nr 7, Från perestrojka till Bolotnaja, ett tema­nummer om utvecklingen av ett ryskt civilsamhälle under de senaste trettio åren. Numret finns gratis att läsa på www.tidskriftenarkiv.se och ett tryckt exemplar kan beställas här från oss på förlaget. Trevlig läsning!

– I både rika och fattiga samhällen dör miljontals människor varje år i förtid på grund av ojämlikhet. Utmaningarna är enorma för de krafter som kämpar för ökad jämlikhet men utvecklingen kan vändas. Nu finns Göran Therborns viktiga bidrag till förståelsen av vår ojämlika värld, Ojämlikhet dödar (The killing fields of inequality), i svensk översättning. 2016 firade vi att Therborn fyllt 75 år med att samtidigt ge ut både den internationella vänboken Class, Sex and Revolutions. Göran Therborn – A Critical Appraisal och en svensk "festskriftsavdelning" i tidskriften Arkivs nr 6 2016. Beställer du vänboken och nr 6 samtidigt av oss får du 25 % rabatt på båda verken! Tidskriftsnumret finns även fritt tillgängligt, gratis att läsa och ladda ned, på www.tidskriftenarkiv.se. Läs också den fina intervjun med Göran Therborn i Magasinet Arena nu i februari!

De intellektuellas förräderi? Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje riket är en ambitiös antologi om sympatierna för den tyska nationalsocialismen bland svenska intellektuella och hur dessa "tyskvänner" med objektiviteten som ammunition deltog i ett vetenskapens och kulturens propagandakrig för att förstärka Tredje rikets legitimitet. Med bidrag av bl.a. Maja Hagerman, Bibi Jonsson, Ola Larsmo och Johan Östling.


 

Arkiv förlag har sedan 1974 gett ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. Dessutom säljer vi en del av Bo Cavefors och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens historia. Mest kända är vi kanske för vår serie Moderna klassiker som samlar några av samhällsvetenskapens mest inflytelserika tänkare som Theodor W. Adorno, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Claude Lévi-Strauss, C. Wright Mills med flera. På dessa sidor hittar du vår aktuella utgivning och alla titlar vi har i lager.

Förlaget ägs av den allmännyttiga Stiftelsen Arkiv för främjande och spridning av samhällsvetenskaplig och historisk forskning. Förutom att driva förlaget ger stiftelsen också ut tidskriften Arkiv som du hittar på www.tidskriftenarkiv.se.


Aktuellt
Lundgren, Anders
Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige
251 kr
Kravchenko, Zhanna (red.)
Från perestrojka till Bolotnaja. Utvecklingen av ett ryskt civilsamhälle
Specialnr Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 7
145 kr
Therborn, Göran
Ojämlikhet dödar
214 kr
Olofsson, Gunnar & Hort, Sven (eds.)
Class, Sex and Revolutions
Göran Therborn – A Critical Appraisal
252 kr
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 6
med Festskriftsavdelning: Göran Therborn 75 år
145 kr
Björkman, M; Lundell, P & Widmalm, S (red.)
De intellektuellas förräderi?
Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje ri
241 kr

© 2015 Arkiv förlag i Lund