arkiv@arkiv.nu
Tel 046 - 13 39 20

 Sök

 Böcker
  Ämnen
  Serier

Se korg
 
 
  Tillbaka
Utgivningsår  2017
ISBN 9789179242862
Sidor 398
Pris 251 kr

Email to a Friend
 
Lundgren, Anders
Kunskap och kemisk industri i 1800-talets Sverige

Många kemiska processer är grundläggande för vår civilisation: jäsning, kokning, metallurgi, gödsling och garvning. Människor har använt och utvecklat dessa processer under årtusenden, och i slutet av 1800-talet utvecklades en del av dem till storskalig kemisk industri.

En vanlig uppfattning är att den viktigaste faktorn i den utvecklingen var framsteg inom kemin som vetenskap. Anders Lundgren argumenterar istället för att lokalt förankrad kunskap var helt avgörande för den kemiska industrins framgångar. En främst hantverksmässig kunskap låg bakom många av de storskaliga processer som kännetecknade 1800-talets kemiska industri.

Lundgren har kartlagt denna kunskapsutveckling genom nedslag i olika industrier och genom att följa inflytelserika forskare, industrimän och hantverkare i spåren. Läsaren får stifta bekantskap med framställning av svavelsyra och fosfat, papperstillverkning och elektrokemiska processer, samt med de många framsteg och bakslag som 1800-talets industriutveckling innebar.

Anders Lundgren är idéhistoriker, verksam vid Uppsala universitet.


© 2015 Arkiv förlag i Lund