Hjälp Katalys ge ut samlingsvolym om ”Klass i Sverige”

2018 gav vi ut Göran Therborns omtalade bok Kapitalet, överheten och alla vi andra i samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys och deras projekt ”Klass i Sverige”.

Nu är Katalys igång med arbetet att samla, uppdatera och utöka de forskarrapporter som gavs ut i projektet till en massiv tegelsten till bok om klassamhället i Sverige som även den ska ges ut i samarbete med oss på Arkiv förlag.

För att finansiera detta praktverk har Katalys satt igång en insamlingskampanj där den som vill kan stödja boken med valfri summa.

Läs mer om insamlingen och hur man gör för att skänka en slant på https://www.katalys.org/hjalp-katalys-ge-ut-arhundradets-viktigaste-bok/.

”Min dröm är att denna bok ska stå där i bibliotekshyllorna och på fack- och partiexpeditionerna och i de politiskt medvetna hemmen över hela landet. Den ska lysa som en politisk eldskrift som säger att Sverige är ett klassamhälle och att det är vår uppgift att bekämpa det. Den ska på sitt sätt markera slutet på den vidriga nyliberala epok vi så länge fått brottas med.”
– Daniel Suhonen ur uppmaningen till insamlingen