Tidskriften Arkivs nr 11 ute i sin helhet

Nu har vi släppt årets andra nummer av tidskriften Arkivwww.tidskriftenarkiv.se. Numret går också att beställa som tryckt exemplar här från oss på förlaget.

I nummer 11 2019 skriver Klas Åmark om de svenska tjänstepensionsavtalen, Andrés Brink Pinto & Martin Ericsson om ungdomsupplopp i Stockholm och Kim Silow Kallenberg & Erika Sigvardsdotter om svenskhet i samhällsorienteringen för nyanlända flyktingar.

I numret kommenterar Per Molander dessutom Jason Brennans bok Efter demokratin och Sven Hort minns Sara Danius och hennes utlovade bidrag till tidskriften som aldrig inflöt. Sist recenserar Zhanna Kravchenko Tony Woods bok Russia without Putin och Mikael Stigendal Jonas Lindströms bok Segregation.