Klassisk klassforskning nu åter tillgänglig

Som en del av Arkiv förlags samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys projekt ”Klass i Sverige” återutger vi nu två mycket inflytelserika verk inom svensk klassforskning i faksimilutgåvor:

Göran Therborns Klasstrukturen i Sverige 1930–1980. Arbete, kapital, stat och patriarkat från 1981 och Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsruds Klassamhällets förändring från 1985.

Böckerna släpps både som fritt tillgängliga PDF:er (Klasstrukturen i Sverige 1930–1980 och Klassamhällets förändring) och som prissatta tryckta böcker.