Att skriva sig ut

Psykiatrin har historiskt präglats av två stora rörelser: en som ledde människorna in till institutionerna och en som ledde dem ut. I Att skriva sig ut ger Frida Wikström nya insikter om hur utskrivningsprocessen för patienter såg ut och om hur nya terapeutiska miljöer utanför sjukhuset gestaltades inom ramen för den psykiatriska tvångsvården under 1900-talets andra hälft.