Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon

Hur kan vi bevara de naturresurser som tillhör oss alla samtidigt som vi slår vakt om demokratin och den individuella valfriheten? I den nya boken Miljöpolitik – i går, i dag, i morgon diskuterar Lennart J. Lundqvist, professor i statsvetenskap med inriktning mot miljöområdet, de ödesfrågor mänskligheten står inför.